veel gestelde vragen

Waar staan jullie servers

Onze servers staan in een datacentrum in Nederland.

Welke webserver software gebruiken jullie

We gebruiken Apache en PHP 5.6 of PHP 7.0. U kunt de PHP versie wijzigen in DirectAdmin onder 'domain setup'.

Er komt geen email meer binnen

Controleer of uw mailbox over quotum is. U kunt in Directadmin onder POP3 e-mail Accounts zonodig de quota van uw mailboxen verhogen.

Ik krijg geen verbinding meer met de server

Dit kan voorkomen als er een PC in uw netwerk is die met ongeldige accountgegevens email probeert op te halen. Dit kan tot gevolg hebben dat uw IP-adres wordt geblokkeerd. U kunt dit oplossen door de email accountgegevens van uw PC's na te lopen.

Een andere mogelijke oorzaak is dat u probeert bestanden te uploaden via ftps. Ook dan kan uw ip-adres geblokkeerd worden. Zie hiervoor ook website uploaden.